MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves