English
Milanko

Spokojnosť investora s realizáciou zákazky


Dotazník

Vážený zákazník, v záujme skvalitnenia poskytovaných služieb, by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Názov stavby:
Investor:
Kontaktná osoba:
Termín realizácie stavby:
 
1. Kvalita realizovanej produkcie:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
2. Organizácia prác:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
3. Odbornosť pracovníkov:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
4. Ochrana životného prostredia:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
5. Skladovanie a ochrana produktov:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
6. Ochrana majetku zákazníka:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
7. Komunikácia s dodávateľom prác:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
8. Správanie riadiacich pracovníkov:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
9. Správanie výrobných pracovníkov:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
10. Dodržanie termínu plnenia:
    vynikajúca     veľmi dobrá     dobrá     priemerná     slabá    
 
 
 
11. Pripomienka investora:

Prehlásenie o nakladaní s dôvernými informáciami

Spoločnosť MILANKO spol. s r.o. považuje všetky údaje odoslané formou elektornického formulára za dôverné a preto prehlasuje, že tieto informácie neposkytne tretím stranám. Rešpektujeme súkromie návštevníkov webovej stránky v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.


Copyright 2009 © MILANKO, spol. s r.o.. All rights reserved. Grafika Kriváň | Systém Hamrák