MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves

Občianské stavby

Rekonštrukcia strechy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Rekonštrukcia strechy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Rekonštrukcia strechy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Rekonštrukcia strechy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Rekonštrukcia strechy Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Zoznam galérií