MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 05201 Spišská Nová Ves

Občianské stavby

Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves
Záchranné práce na odstránení havárie objektu Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

Zoznam galérií